Služby

 • projektová dokumentace pro speciální zakládání
 • statické posudky stávajících konstrukcí
 • statické návrhy nových konstrukcí
 • schémata výztuží
 • podrobné výkresy výztuží
 • výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
 • pasportizace objektů
 • dokumentace pro demolici stavebnávrhy konstrukcí pro průmyslové stavby
 • statické posudky mostních konstrukcí
 • statické posudky soudního znalce
 • oceňování nemovitostí
 • soudní znalecké posudky – statika, stavařina
 • stavebně technické průzkumy
 • geologické průzkumy
 • mykologické průzkumy
 • speciální zakládání staveb